Gemeente Heerde behaalt Trede 3 op de PSO-ladder voor sociaal ondernemen!

Gemeente Heerde behaalt Trede 3 op de PSO-ladder voor sociaal ondernemen!

De gemeente Heerde heeft met trots Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) behaald. Tijdens een bijeenkomst op de gemeentewerf locatie ontving wethouder William van Ommen vandaag het certificaat uit handen van Marc van Zanten, Coördinator Expertisecentrum Social Return van Factorwerk, en Jan Theo Hoefakker, directeur zakelijke markt van PSO-Nederland.

Het Expertisecentrum Social Return van Factorwerk heeft als doel om sociaal ondernemerschap te stimuleren en heeft daarom gekozen voor de PSO als het belangrijkste instrument om sociaal ondernemerschap en inclusief werkgeverschap in de regio te vergroten. De gemeente Heerde werd tijdens dit certificeringstraject actief ondersteund door adviseur Frits Riesebos, een van de 8 gecertificeerde PSO-adviseurs in de regio Stedendriehoek en Noord Veluwe. Als een van de 92 overheden in Oost Nederland die het Convenant Uniformering Social Return hebben ondertekend, heeft de gemeente Heerde bijgedragen aan de totstandkoming van dit convenant onder leiding van het Expertisecentrum Social Return. Binnen dit convenant hebben de overheden afgesproken om een uniforme werkwijze en waarderingssystematiek voor Social Return on Investment (SROI) te hanteren. Het PSO-certificaat wordt in dit convenant gewaardeerd met standaard kortingen op de SROI-verplichtingen. Daarnaast vergroot het PSO-certificaat de kans op gunningen vanuit de overheid en stelt bedrijven met een PSO-keurmerk in staat om gedeeltelijk te voldoen aan de social return-verplichting bij aanbestedingen.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk kwaliteitskeurmerk dat het niveau van sociaal ondernemen aantoont. Organisaties die Trede 3 behalen, presteren op het gebied van sociaal ondernemen boven het gemiddelde van alle organisaties in Nederland in dezelfde grootteklasse.

Marc van Zanten, Coördinator Expertisecentrum Social Return van Factorwerk, is verheugd met de prestatie van de gemeente Heerde: “De gemeente Heerde is al de 4e gemeente in onze arbeidsmarktregio die het PSO-certificaat heeft behaald en draagt hierdoor bij aan de ambitie van Factorwerk om de eerste PSO-gecertificeerde arbeidsmarktregio te worden.”

Als er interesse is om ook de PSO-certificering te behalen en daarbij gebruik te maken van een voucher ter waarde van €2.500,-, kunt u contact opnemen met Robyn Bruggeman, Adviseur Social Return en PSO-coördinator van het Expertisecentrum Social Return, via r.bruggeman@apeldoorn.nl. Meer informatie over de voucher is te vinden op aanvraag PSO voucher.