Aanvraagformulier Jobcoach-voucher

Jobcoach-voucher

De Jobcoach-voucher is een stimulans vanuit het Werkcentrum VeluweStedendriehoek om ondersteuning te bieden voor mensen die een relatief korte afstand hebben tot de arbeidsmarkt en géén indicatie hebben voor het doelgroepregister. Het betreft kandidaten die geen aanspraak kunnen maken op reguliere jobcoaching. De Voucher wordt door Gemeente/Werkbedrijf aangevraagd in het kader van praktijkleren én overige ondersteuningsvragen (o.a. statushouders) van niet-doelgroepkandidaten.

Referentienummer/kostenplaats Jobcoach voucher : 06500100 / 000692

Aanvraag jobcoach voucher

Stap 1 van 7

1. Gegevens aanvrager

Uitvoeringsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de voucher Jobcoaching van Werkcentrum VeluweStedendriehoek dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Aanvraag dient te worden gedaan door consulent/ klantmanager/ trajectregisseur;
 • Kan enkel ingezet worden als werkgever en werknemer akkoord zijn;
 • Enkel in te zetten voor kandidaten/werknemers zonder registratie in het Doelgroepregister (DGR), Wajong of WIA;
 • Er is een maximum aantal van 230 voucher beschikbaar voor de regio Noord Veluwe en Stedendriehoek.
 • Per klant is 1 voucher beschikbaar. Bij uitzondering op basis van een goede onderbouwing en beschikbaarheid kan een 2e voucher worden toegekend;
 • De waarde van de voucher Jobcoaching is maximaal €1000,- incl. BTW;
 • De geldigheid is maximaal 6 maanden na aanvang (incl. 2 maand proefplaatsing);
 • Aanvragen worden op basis van vertrouwen toegekend;
 • Verstrekking van de voucher is op basis van de beschikbaarheid van het aantal vouchers per gemeente Monitoring vindt plaats binnen de Werkcentrum VeluweStedendriehoek werkgroep WerkFit en WerkPlek.
 • Download voor de documenten voor aanvraag en verantwoording zijn te vinden via deze LINK;
 • Indienen van eindrapportage kan enkel via download, zie deze LINK;
 • De eindrapportage dient uiterlijk in de 7e maand aangeleverd te worden.
  • Binnen vier weken na afronden van de Jobcoaching dient de eindrapportage ingeleverd te zijn middels via de download, zie de LINK;
  • Hier worden de resultaten van het traject beschreven;
  • Bij uitval dient de eindrapportage in de maand na uitval aangeleverd te zijn.
 • Facturering vindt plaats bij centrum Gemeente Apeldoorn
  • Facturatie van voucher Jobcoaching vindt achteraf plaats na indienen van de eindrapportage.

Accordering aanvrager (consulent/ klantmanager/ trajectregisseur)

De Voucher Jobcoaching wordt in overleg met werknemer en werkgever ingezet. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat alle betrokken partijen akkoord zijn.

Met de ondertekening van dit document gaan de kandidaat en werkgever akkoord met het delen van de gegevens die noodzakelijk zijn voor het Jobcoaching traject. Dit betreft het aanvraagformulier en eindrapportage.

De werkgever ontvangt voor de start van het traject per mail een kopie van deze aanvraag. Middels reply geeft deze toestemming voor het uitvoeren van het traject.