Aanpak jeugdwerkloosheid

Aanpak jeugdwerkloosheid

Best een aantal jongeren zitten thuis, zonder werk of opleiding (te volgen). Er zijn verschillende redenen dat zij thuis zijn komen te zitten, bijvoorbeeld na een verkeerde loopbaan- of studiekeuze. Denk verder ook aan gebrek aan kennis van de (vervolg)mogelijkheden, hun thuissituatie of gebrek aan motivatie, omdat thuisblijven simpelweg aantrekkelijker lijkt. In onze regio is er veel aanbod in werk en (om)scholing voor jongeren, maar dan moeten zij hiervan wel op de hoogte zijn of gemotiveerd voor zijn.

Unieke kans om jongeren te ondersteunen naar werk of opleiding
Wij bieden een unieke kans om thuiszittende jongeren te ondersteunen naar werk of opleiding. Elke jeugdprofessional, die bij een van onze partners werkt, kan een ‘coachingsvoucher’ bij ons aanvragen.

Er zijn twee verschillende vouchers: 40 vouchers, specifiek voor de inzet van een jongerencoach en 30 vouchers voor het volgen van een zogeheten empowermenttraining. De vouchers zijn beschikbaar voor jongeren tot en met 27 jaar.

Laagdrempelig
De vouchers bieden jongeren een unieke kans om laagdrempelig met een coach in gesprek te gaan of de kans om een empowermenttraining te volgen. Jongeren weten vaak niet wat ze later willen worden of welke opleiding hier dan het beste bij past. Een aantal gesprekken met een jongerencoach kan dan uitkomst bieden.

Het thuiszitten kan ook een grote impact hebben op het zelfvertrouwen van de jongeren. Een empowermenttraining biedt de jongere een positieve(re) kijk op zichzelf en vergroot het zelfvertrouwen om weer stappen te nemen richting een opleiding of werk. 

Aanvragen?
Aanvragen van de vouchers kan via een e-mail naar werkcentrum@apeldoorn.nl, onder vermelding van ‘Coachingsvouchers’. De vouchers voor een gesprekken met een coach hebben een waarde van €600,-. De vouchers voor de training van €500,-. Beide bedragen zijn exclusief btw.

Meer informatie?
Voor meer informatie of andere vragen over de vouchers, kan contact worden opgenomen met Niels Ooms.

Niels Ooms

Coördinator jongerenaanpak

Monique Kusters

Projectondersteuner Werkcentrum VeluweStedendriehoek